Vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

UAB "Nemėžio komunalininkas" surenka ir valo nuotekas Vilniaus rajone. Bendrovė eksploatuoja 11 biologinius nuotekų valymo įrenginius ir 1 nuotekų filtracijos laukus, kurių didžiausi – Skaidiškių nuotekų valykla. Nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų eksploatuojama 127 km nuotekų tinklų ir 56 siurblinės.   

UAB "Nemėžio komunalininkas" aptarnaujamoje teritorijoje yra įrengta mišrioji nuotekų šalinimo sistema, į kurią patenka nuotekos ir lietaus vanduo.

 

 Nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės rodikliai 2019 m.

Eil.Nr. Rodiklio pavadinimas Mato vnt.
1 Išvalyta nuotekų 396697 m³/metus
2 Vidutinis paros debitas 1086 m³/parą
    Prieš valymą mg/l Po valymo mg/l
3 Skendinčios medžiagos 298,83 22,104
4 BDS 462,08 23,0
5 Bendras azotas 104,63 10,286
6 Bendras fosforas 10,286 3,623