Naujienos

2022 12 15 GYVENTOJŲ DĖMESIUI

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

2022-12-15 Atliekų surinkimas žiemos metu

Informuojame, jog žiemos metu dėl sudėtingų eismo sąlygų, stipraus snygio ir slidžios kelio dangos dalis gatvių mišrių komunalinių atliekų vežėjui gali būti neprivažiuojamos. Dėl šių kliūčių kai kurių konteinerių ištuštinimas gali vėluoti. Esant tokiai situacijai prašome namų valdos savininkus, sodų bendrijų pirmininkus, daugiabučių pastatų ir įmonių administratorius bei prižiūrimų gatvių atsakingus asmenis imtis veiksmų, t. y. kuo greičiau pašalinti susidariusias kliūtis – atlaisvinti privažiavimus prie konteinerių, nuvalyti sniegą, pabarstyti slidumą mažinančiomis priemonėmis, kad šiukšliavežės galėtų privažiuoti prie mišrių komunalinių atliekų konteinerių.
Pažymime, kad remiantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu T3-513 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 45.2 p., komunalinių atliekų tvarkytojai turi teisę atsisakyti tuštinti konteinerius jei yra kliūčių ar grėsmių komunalinių atliekų tvarkytojo personalui, kurios neleidžia ar trukdo suteikti paslaugą (pvz.: jei žiemos metu nuo konteinerių stovėjimo vietos ar konteinerių aikštelės nėra nuvalytas sniegas, jei konteinerių stovėjimo vietos ar aikštelės užstatytos transporto priemonėmis ir pan.). Taisyklių 117 p. nurodo, kad jeigu komunalinių atliekų tvarkytojas konteinerių tuštinimo diena negali ištuštinti konteinerių dėl priežasčių, nurodytų Taisyklių 45 punkte, konteineriai ištuštinami ir atliekos surenkamos kitą pagal grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną.