Daugiabučių administravimas

Kaip gauti savivaldybės paramą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui, jeigu namui paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius

Kaip gauti savivaldybės paramą daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remontui, jeigu namas valdomas jungtinės veiklos sutarties pagrindu arba name įsteigta bendrija  

Vilniaus rajono daugiabučių namų, kurių bendrojo naudojimo objektų remontas 2017-2020 metais dalinai buvo finansuojamas iš savivaldybės biudžeto, sąrašas

UAB  „Nemėžio komunalininkas“ administruojami namai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje

Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai

Dėl 2021 metų Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, patikrinimo planas

2020 m. Vilniaus rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, patikrinimo planas