UAB “Nemėžio komunalininkas“ praneša, kad šaukiamas daugiabučio namo adresu Kooperatyvų g. 4A, Nemėžio k., Vilniaus r. butų savininkų balsavimas raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo.

1. Balsavimo organizatorius: UAB „Nemėžio komunalininkas“, Sodų g. 23, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., telefonas: (8 5) 235 1326, el. paštas: info@nkom.lt
2. Svarstomas klausimas: Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo. Su daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu galima susipažinti internetiniame puslapyje www.nkom.lt → Daugiabučių administravimas → Daugiabučio namo adresu Kooperatyvo g. 4A balsavimas raštu arba UAB „Nemėžio komunalininkas“ būstinėje adresu Sodų g. 23, Skaidiškių k., Vilniaus r.
3. Balsavimo pradžia: 2023-12-01
Balsavimo pabaiga: 2023-12-15
4. Užpildytą ir pasirašytą balsavimo biuletenį siųsti paštu adresu: UAB „Nemėžio komunalininkas“, Sodų g. 23, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. arba el. paštu info@nkom.lt pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu arba nuskenuotą ar nufotografuotą įprastu būdu.
5. Balsų skaičiavimo data: 2023-12-18
Balsų skaičiavimo vieta: Sodų g. 23, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

Investicinis_planas: čia

investicinio_plano paketai: čia